תנ"ך - צפניה פרק ג פסוק ד - נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו־קדש חמסו תורה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...