תנ"ך - ספר חגי

Book of Haggai

מספר הסדרים: 1

מספר הפרשיות: 7

מספר הפרקים: 2

מספר הפסוקים: 38

מספר המילים: 600

מספר האותיות: 2336