תנ"ך - ספר חגי פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים