תנ"ך - וישמע זרבבל ׀ בן־שלתיאל ויהושע בן־יהוצדק הכהן הגדול וכל׀ שארית העם בקול ה' אלהיהם ועל־דברי חגי הנביא כאשר שלחו ה' אלהיהם וייראו העם מפני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...