תנ"ך - עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה־בו ואכבד ואכבדה אמר ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...