תנ"ך - חגי פרק א פסוק ט - פנה אל־הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם ה' צבאות יען ביתי אשר־הוא חרב ואתם רצים איש לביתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...