תנ"ך - ספר חגי פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים