תנ"ך - חגי פרק ב פסוק א - בשביעי בעשרים ואחד לחדש היה דבר־ה' ביד־חגי הנביא לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...