תנ"ך - חגי פרק ב פסוק כג - ביום ההוא נאם־ה' צבאות אקחך זרבבל בן־שאלתיאל עבדי נאם־ה' ושמתיך כחותם כי־בך בחרתי נאם ה' צבאות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...