תנ"ך - גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן־הראשון אמר ה' צבאות ובמקום הזה אתן שלום נאם ה' צבאות: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...