תנ"ך - ספר זכריה

Book of Zechariah

מספר הסדרים: 5

מספר הפרשיות: 34

מספר הפרקים: 14

מספר הפסוקים: 211

מספר המילים: 3127

מספר האותיות: 12433