תנ"ך - לכן כה־אמר ה' שבתי לירושלם ברחמים ביתי יבנה בה נאם ה' צבאות וקוה וקו ינטה על־ירושלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...