תנ"ך - אל־תהיו כאבתיכם אשר קראו־אליהם הנביאים הראשנים לאמר כה אמר ה' צבאות שובו נא מדרכיכם הרעים ומעליליכם ומעלליכם הרעים ולא שמעו ולא־הקשיבו אלי נאם־ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...