תנ"ך - על־הרעים חרה אפי ועל־העתודים אפקוד כי־פקד ה' צבאות את־עדרו את־בית יהודה ושם אותם כסוס הודו במלחמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...