תנ"ך - והיו כגברים בוסים בטיט חוצות במלחמה ונלחמו כי ה' עמם והבישו רכבי סוסים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...