תנ"ך - זכריה פרק יא פסוק א - פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...