תנ"ך - זכריה פרק יא פסוק ג - קול יללת הרעים כי שדדה אדרתם קול שאגת כפירים כי שדד גאון הירדן: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...