תנ"ך - ביום ההוא יגדל המספד בירושלם כמספד הדד־רמון בבקעת מגדון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...