תנ"ך - זכריה פרק יב פסוק יג - משפחת בית־לוי לבד ונשיהם לבד משפחת השמעי לבד ונשיהם לבד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...