תנ"ך - זכריה פרק יד פסוק יז - והיה אשר לא־יעלה מאת משפחות הארץ אל־ירושלם להשתחות למלך ה' צבאות ולא עליהם יהיה הגשם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...