תנ"ך - ביום ההוא יהיה על־מצלות הסוס קדש לה' והיה הסירות בבית ה' כמזרקים לפני המזבח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...