תנ"ך - ויצא ה' ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...