תנ"ך - זכריה פרק ב פסוק ז - והנה המלאך הדבר בי יצא ומלאך אחר יצא לקראתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...