תנ"ך - זכריה פרק ג פסוק ג - ויהושע היה לבש בגדים צואים ועמד לפני המלאך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...