תנ"ך - ושנים זיתים עליה אחד מימין הגלה ואחד על־שמאלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...