תנ"ך - זכריה פרק ד פסוק ג - ושנים זיתים עליה אחד מימין הגלה ואחד על־שמאלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...