תנ"ך - ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר־ה' אל־זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם־ברוחי אמר ה' צבאות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...