תנ"ך - זכריה פרק ו פסוק יב - ואמרת אליו לאמר כה אמר ה' צבאות לאמר הנה־איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את־היכל ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...