תנ"ך - ורחוקים ׀ יבאו ובנו בהיכל ה' וידעתם כי־ה' צבאות שלחני אליכם והיה אם־שמוע תשמעון בקול ה' אלהיכם: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...