תנ"ך - זכריה פרק ו פסוק ג - ובמרכבה השלשית סוסים לבנים ובמרכבה הרבעית סוסים ברדים אמצים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...