תנ"ך - ויען המלאך ויאמר אלי אלה ארבע רוחות השמים יוצאות מהתיצב על־אדון כל־הארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...