תנ"ך - זכריה פרק ז פסוק יא - וימאנו להקשיב ויתנו כתף סררת ואזניהם הכבידו משמוע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...