תנ"ך - זכריה פרק ז פסוק יג - ויהי כאשר־קרא ולא שמעו כן יקראו ולא אשמע אמר ה' צבאות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...