תנ"ך - זכריה פרק ז פסוק ו - וכי תאכלו וכי תשתו הלוא אתם האכלים ואתם השתים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...