תנ"ך - כה אמר ה' צבאות לאמר משפט אמת שפטו וחסד ורחמים עשו איש את־אחיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...