תנ"ך - זכריה פרק ח פסוק כא - והלכו יושבי אחת אל־אחת לאמר נלכה הלוך לחלות את־פני ה' ולבקש את־ה' צבאות אלכה גם־אני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...