תנ"ך - זכריה פרק ח פסוק ג - כה אמר ה' שבתי אל־ציון ושכנתי בתוך ירושלם ונקראה ירושלם עיר האמת והר־ה' צבאות הר הקדש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...