תנ"ך - גם־את בדם־בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...