תנ"ך - והושיעם ה' אלהיהם ביום ההוא כצאן עמו כי אבני־נזר מתנוססות על־אדמתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...