תנ"ך - ספר מלאכי

Book of Malachi

מספר הסדרים: 0

מספר הפרשיות: 7

מספר הפרקים: 3

מספר הפסוקים: 55

מספר המילים: 876

מספר האותיות: 3450