תנ"ך - ספר מלאכי פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים