תנ"ך - מלאכי פרק א פסוק ה - ועיניכם תראינה ואתם תאמרו יגדל ה' מעל לגבול ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...