תנ"ך - ספר מלאכי פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים