תנ"ך - ספר מלאכי פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים