תנ"ך - הנני שלח מלאכי ופנה־דרך לפני ופתאם יבוא אל־היכלו האדון׀ אשר־אתם מבקשים ומלאך הברית אשר־אתם חפצים הנה־בא אמר ה' צבאות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...