תנ"ך - ספר תהלים

Book of Psalms

מספר הסדרים: 19

מספר הפרשיות: 281

מספר הפרקים: 150

מספר הפסוקים: 2527

מספר המילים: 19583

מספר האותיות: 78830