תנ"ך - ספר תהלים פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים