תנ"ך - אשרי האיש אשר׀ לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...