תנ"ך - ספר תהלים פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים