תנ"ך - ישב׀ במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...