תנ"ך - ספר תהלים פרק ק

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים